Je kunt een mens niets leren, je kunt hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.
(Galileo Galilei 1564-1642)

Mijn werkwijze

Kansrijk groeien, opvoedingsondersteuning voor met name allochtonen
Deel website Kansrijk groeienDeel op
FacebookGoogle+LinkedInTwitter

Werkwijze

Een afspraak voor een vrijblijvend orientatiegesprek kunt u maken door te bellen of het contactformulier in te vullen. Ik neem daarna contact met u op.

Orienterend gesprek

In de meeste gevallen maken we een afspraak bij u thuis. Tijdens het orientatiegesprek maken we kennis met elkaar. We gaan het over uw huidige situatie, de werkwijze en de aanpak hebben. Is er een klik en kan ik u passende begeleiding bieden? Dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Ik zal een inschatting maken van de hoeveelheid bijeenkomsten die ik denk dat nodig zijn.

Begeleidingsplan

Vervolgens maken we samen een begeleidingsplan. Daarin komen de doelen en afspraken te  staan. Ook hoe we aan deze doelen willen werken beschrijven we in het  begeleidingsplan. Het kan zijn dat ik ook nog gesprekken met derden moet voeren om een helder beeld van de problemen of het probleem te krijgen. Dit doe ik altijd met uw toestemming.

Het kan ook zijn dat u het opstellen van een plan van aanpak of een begeleidingsplan niet belangrijk vindt. In dat geval probeer ik u niet met allerlei verslagen lastig te vallen en houd ik dat voornamelijk voor mijn eigen administratie.

Evaluatie

Na een paar gesprekken vindt een evaluatie met alle betrokkenen plaats. Vervolgens bepalen we in overleg of de begeleiding wordt voortgezet. De begeleiding kan variëren van enkele gesprekken tot een langer contact van een aantal maanden; slechts zelden zal dit langer dan een jaar duren.

Ook aan het eind van de begeleiding vindt er een evaluatie plaats.

Annulering van afspraken

Wanneer u niet kunt komen, kunt u nog annuleren tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. U kunt de voicemail inspreken of mailen. Te laat afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Een afspraak voor een vrijblijvend orientatiegesprek kunt u maken door te bellen of het contactformulier in te vullen. Ik neem daarna contact met u op.